**Tillfälligt slut** Wombyl

I lager
Produkt nr.: AD115
Pris utan moms: 207,20 kr
Pris med moms: 259,00 kr

Wombyl är ett homeopatiskt medel för hund och katt.
Används för att underlätta före, under och efter förlossning och kan förhindra eventuella komplikationer. 

OBS! Veterinär ska alltid kontaktas vid utdragen eller komplicerad förlossning. 

Använd Boiron Wombyl PA oralt enligt följande doseringsschema: 1 droppe per kg kroppsvikt var 6:e timme. Börja dagen före den förmodade nedkomsten.  Ge en dos mellan varje unge/valp och fortsätt var 6:e timme i 2 dagar vid behov.  Ges direkt i djurets mun eller späd i vatten eller blanda med mat.

Det är lämpligt att låta produkten avdunsta några minuter före givan för att minska lukten av alkohol som finns i produkten som konserveringsmedel.

Kontakta ALLTID veterinär om symptomen inte lindras eller kvarstår.

Sammansättning av Boiron Wombyl PA: Cantharis 5 CH, Actaea racemosa 4 CH, Aletris farinosa 4 CHa. Hjälpämne: 15 % etanol.

Verkar inflammationsdämpande, minskar smärtan vid förlossning, stärkande för livmoder och urinblåsa, motverkar illamående och rastlöshet m.m.

Förpackning : 30 ml flaska med doceringspipett